Επωνυμία Επιχείρησης:  ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΜ : 123018906
Αρ.Γεμη: 121976706000

ΔΟΥ : Δ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έδρα : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 138
54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310988206